Αποκτήσαμε ξανά την ιδιότητα Superhost!

'Αλλο ένα διαμέρισμα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας και βρίσκεται στην Σαντορίνη βραβεύτηκε από την booking.com στα βραβεία Traveller review Awards 2021

Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Βίλας

'Αλλο ένα διαμέρισμα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας και βρίσκεται στην Ανάβυσσο βραβεύτηκε από την booking.com στα βραβεία Traveller review Awards 2021

'Αλλο ένα διαμέρισμα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας και βρίσκεται στην Αθήνα βραβεύτηκε από την booking.com στα βραβεία Traveller review Awards 2021

Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

'Αλλο ένα διαμέρισμα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας και βρίσκεται στην Αθήνα βραβεύτηκε από την booking.com στα βραβεία Traveller review Awards 2021

'Αλλο ένα διαμέρισμα που διαχειρίζεται η εταιρεία μας και βρίσκεται στην περιοχή των Εξαρχείων βραβεύτηκε από την booking.com στα βραβεία Traveller review Awards 2021

Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Copyright © 2021 Maryland Property Services. All Rights Reserved.