Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Εξοχικής Κατοικίας

Θέση: Κωνσταντίνου Καρυωτάκη 5, Δήμος Σαρωνίδας

Εργοδότης: Ντόγκας Δημήτριος