Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Βίκτωρος Ουγκώ 19, Μεταξουργείο

Εργοδότης: Νίκος Βουτσινός