Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Γ Σεπτεμβρίου 19, Ομόνοια

Εργοδότης: Παπάζογλου Γεώργιος