Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Χατζηκώστα 7, Αθήνα 

Εργοδότης: Βουτσινός Νικόλαος

Έτος: 2018