Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Καλλιφρονά 8, 12256, Αθήνα 

Εργοδότης: κος Γεραρδής

Έτος: 2019