Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Θεοχάρη Ρέντη 3, 11742, Αθήνα 

Εργοδότης: Γιάννης Τομπούλογλου

Έτος: 2019