- Εισπράττουμε τα ενοίκια σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και συνεχή ενημέρωση σας από τον «μηχανισμό» είσπραξης ενοικίων σε περίπτωση προβλημάτων μέσω SMS ή Email
- Η είσπραξη ενοικίων έχει να κάνει και με το σε ποιόν θα εκμισθώσεις το ακίνητο σου
- Η σωστή διαχείριση καλό είναι να γίνεται από επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα και όχι από φίλους δικηγόρους ή μεσίτες
- Ο τρόπος αλλά και η όλη διαδικασία που λαμβάνει χώρα, ώστε ο μισθωτής να πληρώνει τα ενοίκια και ο εκμισθωτής να εισπράττει τα ενοίκια στην ώρα τους, είναι καθοριστική
- Η δουλειά μίας εταιρίας διαχείρισης ακινήτων έχει να κάνει κατ’ αρχήν με την εύρεση φερέγγυου μισθωτή, ώστε όπως προαναφέραμε μετά την εγκατάσταση του στο μίσθιο ο ιδιοκτήτης να εισπράττει έγκαιρα τα ενοίκια του
- Πέραν των μεθόδων είσπραξης καθοριστικό ρόλο παίζει και η προσωπική επαφή του εκμισθωτή με τον μισθωτή δηλαδή της εταιρίας μας με τον πελάτη σας
- Πολλοί ιδιοκτήτες δυστυχώς πιστεύουν ότι είναι εύκολη η διαχείριση είσπραξης ενοικίων και απορούν γιατί πρέπει να την αναθέσουν σε επαγγελματίες του είδους. Η απάντηση έρχεται από το εξωτερικό και την Ευρωπαική Ένωση όπου η διαχείριση ακινήτων-ενοικίων κατέχει την πλειοψηφία της αγοράς.
- Επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει και ο προέλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας του μισθωτή για να έχουμε λιγότερες πιθανότητες να φτάσουμε στην αναγκαστική είσπραξη.
- Σε περίπτωση που διεκδικούμε τα απλήρωτα ενοίκια την ίδια στιγμή κάνουμε ενέργειες φορολογικές για να αποφύγουν οι πελάτες μας την φορολογία για τους μήνες αυτούς και επιπροσθέτως να μην πληρώνουν λογιστή επιπλέον της κατάστασης.
- Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής σήμερα λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα αλλά και της απαξίωσης των ακινήτων, η είσπραξη των ενοικίων έχει καταστεί πολύ δύσκολη και η μη επιβάρυνση του από φόρο σε ανείσπρακτα ενοίκια παραμένει.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Είσπραξη ενοικίων  Η αμοιβή ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 12% επί της αξίας του ενοικίου με ελάχιστο ποσό ανά ακίνητο τα 40,00€ Δεν προβλέπεται
Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις 30,00€ 60,00€