Ελέγχουμε μηνιαίως όλους τους πάγιους λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα κλπ.) και σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά (με email) για την πληρωμή τους

Κοινόχρηστα

Η πιο συχνή ερώτηση: Ο ενοικιαστής ενός διαμερίσματος μετακόμισε χωρίς να εξοφλήσει τα κοινόχρηστά του. Τι γίνεται σ' αυτή την περίπτωση; Υπόχρεος έναντι της συνιδιοκτησίας του κτηρίου για οποιεσδήποτε οφειλές ενός διαμερίσματος είναι πάντα ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Γι΄ αυτό λοιπόν τα οφειλόμενα κοινόχρηστα της περίπτωσης αυτή πρέπει να κληθεί να πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι κατά τη διαμονή ενός ενοικιαστή ο διαχειριστής σε συμφωνία με την Εταιρεία μας πρέπει να επιβεβαιώνει τις πληρωμές του μισθωτή για να αποφευχθούν προβλήματα.

ΔΕΗ

Δεν έχει σημασία αν η ΔΕΗ είναι στο όνομα του ενοικιαστή άρα δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης οφειλών από τον ιδιοκτήτη ΑΛΛΑ οι τυχόν απλήρωτοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ καθορίζουν και την ποιότητα του μισθωτή και δείχνουν ένα αβέβαιο μέλλον καλής συνεργασίας προς πάσα κατεύθυνση. Επίσης τα δημοτικά τέλη σε κάθε περίπτωση βαρύνουν τον ιδιοκτήτη ακόμα και αν ο λογαριασμός έρχεται στο όνομα του ενοικιαστή

ΕΥΔΑΠ

Η πιο συχνή ερώτηση Ο ενοικιαστής μου αποχώρησε από την ιδιοκτησία μου αλλά άφησε ανεξόφλητους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ Τι πρέπει να κάνω; Συνιστάται στους ιδιοκτήτες ακινήτων να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν, πριν αποχωρήσουν από το ακίνητο, τυχόν οφειλόμενους λογαριασμούς νερού. Βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, καθώς ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής ενός ακινήτου είναι συνυπόχρεοι απέναντι στην Υπηρεσία, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι εν τέλει ο ιδιοκτήτης.

Φυσικό αέριο σε περίπτωση ατομικού boiler

Σταθερή τηλεφωνία

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (BILLING REPORT) (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Μηνιαίος έλεγχος λογαριασμών Δωρεάν 20,00€ ανά μηνιαία αναφορά