1. Εισαγωγή

Ο παρών Δικτυακός Τόπος (https://www.marylandpropertyservices.gr/) λειτουργεί από την εταιρεία µε την επωνυμία «MARYLAND PROPERTY SERVICES ΙΚΕ». Επιδιώκουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο µε τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάβουμε από εσάς. Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων µας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών µε τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε µε την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να µην µας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου εν γένει. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας µόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.

 

  1. Τι εννοούμε µε τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων, Ευρωπαίων πολιτών, έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και της ελεύθερης κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Άρθρο 4 (7) του GDPR είναι η εταιρεία:

MARYLAND PROPERTY SERVICES ΙΚΕ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κορδάτου 21

104 36, Αθήνα

Τηλ.:(0030) 210 980 1 980

Πληροφορίες: https://www.marylandpropertyservices.gr/


 

  1. Συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα

Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (Server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια προσωπικά δεδομένα θα µας παρέχετε. Συλλέγουμε µόνο τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να µας παρέχετε. Εφόσον είναι εφικτό, θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, επιλέγοντας εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδικές προωθητικές προσφορές ή όχι) (opt in/opt out). Έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από εμάς, µε εξαίρεση όποια επικοινωνία υποχρεούμαστε από το νόμο να έχουμε μαζί σας ή την επικοινωνία που χρειάζεται να κάνουμε σε συνέχεια κάποιου δικού σας αιτήματος, ή σε εκτέλεση κάποιας μεταξύ µας συναλλαγής.

 

5.                  Χρήση cookies στους δικτυακούς τόπους µας

Όπως συμβαίνει µε πολλούς Δικτυακούς Τόπους, χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες των ιστοτόπων µας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία στέλνει ο διακομιστής µας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο. Η χρήση των cookies µας βοηθά να σας διευκολύνουμε στη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει ή να απενεργοποιεί τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διαχείρισης των cookies, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aboutcookies.org

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που προέρχονται από cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

1.                  Παρακολούθηση κίνησης, π.χ.:

o   η διεύθυνση IP από την οποία έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο

o   ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο

o   η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο

o   οι σελίδες που επισκέπτεστε

o   η διεύθυνση Internet του Δικτυακού Τόπου από την οποία είχατε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο

2.         Αναγνώριση συχνών επισκεπτών για στατιστικούς / αναλυτικούς σκοπούς.


 

 

6.                  Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Εκτιμούμε την αξία των προσωπικών σας δεδομένων και γνωστοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία αποκλειστικά σε τρίτους που παρέχουν επαρκή προστασία των εν λόγω στοιχείων. Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε µε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.), παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητο για την λειτουργία των υπηρεσιών τους και την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα µε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας

 

7.                  Ασφάλεια

Θεωρούμε το θέμα της ασφάλειας σοβαρό και λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο του απορρήτου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Συνιστούμε να µην περιλαμβάνετε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην απίθανη περίπτωση που θα θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε στην κατοχή µας ή υπό τον έλεγχό µας διακυβεύεται, ενδέχεται να επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε γι' αυτή την εξέλιξη. Εάν κρίνεται απαραίτητη η ειδοποίηση, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό υπό τις δεδομένες συνθήκες και, εφόσον έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα σας ενημερώσουμε µέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

8.                  Διαγραφή, πρόσβαση, απορίες και επιπλέον πληροφορίες

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1) α GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση επηρεάζει το επιτρεπτό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για το μέλλον.

Εφόσον βασίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη στάθμιση συμφερόντων (άρθρο 6 (1) στ GDPR), έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Κατόπιν δικού σας εγγράφου αιτήματος ή εφόσον απαιτείται από το νόμο, θα προβούμε σε επιβεβαίωση των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, διαγραφή ή/και διόρθωση τυχόν ανακριβειών, συμπληρώστε συγκεκριμένη αίτηση απεγγραφής (opt-out), συµπεριλαµβανοµένων αιτημάτων όπου προηγουμένως είχατε εγγραφεί (opt-in) µε την συναίνεση σας για την χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την αντίρρησή σας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας https://www.marylandpropertyservices.gr/

 

9.                  Σύνδεσμοι

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου µας. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και ότι η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ή αναφερόμενων δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε. Όπως απαιτείται, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπληρώνεται µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

10.              Ενημερώσεις πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η MARYLAND PROPERTY SERVICES ΙΚΕ μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσει αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνοντας την παρούσα δημοσίευση. Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε και / ή να γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική που ισχύει κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει να έχετε μια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο βρισκόταν σε ισχύ προηγούμενη έκδοση της παρούσας πολιτικής.

 

11.              Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας:

 

Τηλ.:(0030) 210 980 1 980

Πληροφορίες: https://www.marylandpropertyservices.gr/