Συστήνουμε φάκελο οικονομικού προελέγχου του ενδεχόμενου ενοικιαστή τον οποίο εγκρίνετε εσείς, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

Βεβαίωση αποδοχών (μισθωτοί)
Άδεια παραμονής
Συστατική επιστολή από προηγούμενο ιδιοκτήτη μίσθωσης
Φορολογική δήλωση δύο (2) τελευταίων ετών
Ασφαλιστική - φορολογική ενημερότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες)
Στοιχεία αντικλήτου
Αποδεικτικό διεύθυνσης
Ταυτότητα φωτοτυπία

• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
• Πρόσφατη Μισθοδοσία για Μισθωτό ή Ε3 Τρέχοντος Έτους για Ελεύθερο Επαγγελματία
• ΕΤΑΚ ή Ε9 για Κατόχους Ακίνητης Περιουσίας
• Λογαριασμός Σταθερής ή Κινητής Τηλεφωνίας


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Φάκελος αναγνώρισης και οικονομικού ελέγχου 35,00€ 60,00€