Η κατηγορία αυτή είναι σχεδόν υβριδική θα λέγαμε αφού δεν είναι ούτε τουριστική εκμετάλλευση, ούτε διαχείριση ακινήτου με κύριο άξονα την είσπραξη ενοικίων.

Δηλαδή κατά την βραχυπρόθεσμη είσπραξη (τουριστική εκμετάλλευση) το ακίνητο το διαχειριζόμαστε με εσάς σε πλήρη διαφάνεια εσόδων εξόδων και πάσης φύσεως συναλλαγή που συμβαίνει κατά τη διαχείριση του και αυτό γιατί η εταιρεία μας παρακρατά το 20% επί των κρατήσεων πράγμα που σημαίνει ότι ολά γίνονται με παρατηρητή εσάς για να καταλαβαίνει ο πελάτης γιατί του μένει και πως απορρέει το όποιο εισόδημα από αυτή τη συνεργασια.

Στο άλλο σενάριο αυτό της διαχείρισης του ακινήτου με βασικό άξονα την είσπραξη ενοικίων (μπορεί και με άνευ είσπραξης βέβαια βλέπε σχετική καρτέλα) εκεί έχουμε μία αστική μίσθωση επιλογής του πελάτη και μία διαχείριση πάλι με παρατηρητή εσάς αφού τα έσοδα σας εξαρτώνται από την συμπεριφορά του ενοικιαστή και την δικήμας ποιότητα διαχείρισης.

Τώρα λοιπόν σε αυτή την κατηγορία την επινοικίαση ή αλλιώς hybrid όπως χαρακτηριστικά αναφέρουμε, γεννιέται μία νεά ανάγκη αυτή της επινοικίασης η οποία έιναι στο ενδιάμεσο των δύο άλλων προαναφερθέντων κατηγοριών αλλά με τη μόνη και μεγάλη διαφορά ότι ο πελάτης-ιδιοκτήτης δεν είναι παρατηρητής ή συν διαχειριστής και δεν συμμετέχει σε κανένα έξοδο για το ακίνητο ή αποφάσεις για αυτό και απλά υπομισθωνει το ακίνητο σε εμάς προς πάσα αδιάφορη γι' αυτόν εκμετάλλευση του.

Αυτό συμβαίνει συνήθως σε κατηγορίες ακινήτων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση και είναι σε δύσκολα εκμεταλλεύσιμες περιοχές, και την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν καμία οικονομική δυνατότητα ή θέληση και χρόνο να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση τους (ανακαίνιση-έπιπλα-ηλεκτρικές συσκευές) και την συν διαχείριση τους κατ επέκτασιν.

Σε αυτή την υβριδική περίπτωση λοιπόν πλέον η maryland property services έρχεται και δίνει την λύση προσφέροντας ένα ενοικιο σταθερό και εγγυημένο και εν συνεχεία αναβαθμίζει το ακίνητο (όχι πάντα-αναλόγως την περιοχή) και το διαχειρίζεται είτε με αστική μίσθωση είτε με βραχυπρόθεσμη βασιζόμενοι όμως πάντα σε συμβάσεις πολύ μεγαλύτερης διάρκειας με τους ιδιοκτήτες συγκριτικά με τα άλλα δύο σενάρια που αφορούν συνήθως ετήσιες μη αυτομάτως ανανεούμενες.

Στην κατηγορία αυτή ο ιδιοκτήτης επωφελείται πέραν του εγγυημένου σταθερού εισοδήματος χωρίς κανένα ρίσκο όπως στα άλλα δύο σενάρια-κατηγορίες, την αναβάθμιση του ακινήτου, η οποία όταν μιλάμε για μη τουριστικά ακίνητα είναι μικρής κλίμακας ενώ όταν μιλάμε για τουριστικά ακίνητα η ανακαίνιση που του μένει είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

-Αυτοψία για αν αποτυπώσουμε την κατάσταση του ακινητου - δελτίο ελέγχου

-Εκτίμηση ενοικίου από πολιτικό μηχανικό εκτιμητή

-Προσφορά υπομίσθωσης

-Ανακαίνιση η οποία όσο πιο μεγάλης αξίας εινι τόσο μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι και η υπομίσθωση για να ικανοποιεί την απόσβεση

-Εξοπλισμός με έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές (αναλόγως τις απαιτήσεις των μισθωτών και το ύψος ενοικίασης)

 

ΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (€) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (€) ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΤΗ)
250,00 0,00
3.000,00
9.000,00
150,00
150,00
150,00
2
5
15
500,00 0,00 
3.000,00 
9.000,00
300,00
300,00
300,00
2
2,5
7,5
1000,00 0,00 
3.000,00 
9.000,00
600,00
600,00
600,00
2
1,5
4,5

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (€) ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ (€) ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (€) ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΤΗ)
250,00 0,00
9.000,00
18.000,00
250,00
250,00
250,00
2
6
12
500,00 0,00 
9.000,00 
18.000,00
500,00
500,00
500,00
2
3
6
1000,00 0,00 
9.000,00 
18.000,00
1000,00
1000,00
1000,00
2
1,5
3