Μια "καλή επένδυση σε ακίνητη περιουσία» μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους. O ορισμός της καλής επένδυσης σε ακίνητα είναι: «Μια καλή επένδυση σε ακίνητη περιουσία είτε αυτή αφορά σε προσωπική κατοικία είτε σε ακίνητο που προορίζεται για ενοικίαση , είναι εκείνη η οποία αυξάνει την καθαρή περιουσία του αγοραστή με βάση την απόδοση των επενδυμένων ιδίων κεφαλαίων του σε σχέση με το ποσοστό του κινδύνου που αναλαμβάνει από την ιδιοκτησία».

Αυτό σημαίνει ότι εάν πρόκειται να επενδύσετε τα χρήματα σας σε ακίνητη περιουσία, τότε η καθαρή αξία της περιουσίας σας θα πρέπει να βελτιωθεί κατά μεγαλύτερο ποσό από ό, τι αν τα είχατε επενδύσει σε μια εξίσου επικίνδυνη επένδυση. Και η έννοια της επένδυσης των ιδίων κεφαλαίων σε μετρητά δεν είναι μόνο η αξία του ακινήτου. Το ύψος της επένδυσης είναι τα χρήματα που πήρατε από τον τραπεζικό λογαριασμό σας για να αποκτήσετε το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών.

Επενδύσεις σε ακίνητα εισοδήματος

Οι αποδόσεις που προσδοκάτε είναι οι ταμιακές ροές μέρος και η μεταβολή της αξίας του ακινήτου.. Για παράδειγμα, εάν το εισόδημα από ενοίκια μείον ΟΛΑ τα έξοδα σας είναι ; 250 ευρώ το μήνα καθαρά (3.000 το χρόνο) τότε αν είχατε επενδύσει ίδια κεφάλαια 50.000, η καθαρή ετήσια απόδοση είναι 6,00% (3.000 / 50.000). Αν στο ποσοστό αυτό προστεθεί και μία ανατίμηση της αξίας 1,0% ή 2,0% τότε η ετήσια απόδοση ετησίως ισούται από + 8% έως 10% σε μακροπρόθεσμη βάση. Αν το ποσοστό αυτό, το συγκρίνετε με την απόδοση που προσφέρει ένα άλλο επενδυτικό αγαθό για το ίδιο χρονικό διάστημα τότε μπορείτε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε αν είναι καλή επένδυση

Επένδυση για ιδιόχρηση.

Και στην περίπτωση αυτή το ερώτημα είναι και πάλι "αν , ο πλούτος σας θα βελτιωθεί με την αγορά του ακινήτου;". Για να μετρήσετε την απόδοση , θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα ενοίκια και το κόστος. Σημαντικό στοιχείο στην ανάλυση είναι ο χρόνος που θα κρατήσετε το ακίνητο. Εάν δεν σκοπεύετε να διατηρήσετε για τουλάχιστον πέντε έτη τότε η απόδοση της επένδυσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρνητική. Και αυτό διότι η τυχόν ανατίμηση της αξίας του δεν θα αντισταθμίσει το 8,0% έως 10,0% που αντιπροσωπεύει το κόστος των συναλλαγών για την αγορά και την πώληση του ακινήτου σας. Αν μάλιστα προσθέσετε και τυχόν εργασίες επισκευών και συντήρησης τότε η απόδοση της επένδυσης είναι σίγουρα αρνητική. Επομένως, εάν δεν σκοπεύετε να διατηρήσετε το ακίνητο για πολύ καιρό τότε καλύτερα είναι να μη προχωρήστε στην αγορά. Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα κατοχής του ακινήτου τόσο βελτιώνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερες αποδόσεις Έτσι, μια καλή επένδυση ακίνητων περιουσιών είναι αυτή που θα αυξήσει την καθαρή αξία της περιουσίας σας με την πάροδο του χρόνου. Όσο περισσότερος είναι ο χρόνος ιδιοκτησίας , τόσο καλύτερες είναι οι πιθανότητες ανατίμησης της αξίας του και οικοδόμησης πλούτου.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ολοκληρωμένα την διαδικασία εύρεσης ακινήτου, ανάπτυξης-αναβάθμισης του και εν συνεχεία την διαχείριση του με σκοπό την αποδοτικότερη ΕΠΕΝΔΥΣΗ σας