Βεβαίωση Εκτιμητή (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος)

Βεβαίωση Εκτιμητή (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος)

Πιστοποιητικό Ίδρυσης (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Πιστοποιητικό Ίδρυσης (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών)

Βεβαίωση Σεμιναρίου Πιστοποίησης Εκτιμητών

Βεβαίωση Σεμιναρίου Πιστοποίησης Εκτιμητών

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.