Η υπηρεσία αυτή αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που είτε μένουν μακριά από το ακίνητο τους είτε είναι κάτοικοι εξωτερικού είτε έχουν ανεπάρκεια χρόνου γενικότερα για να ασχοληθούν.1. Εισπράττουμε τα ενοίκια σας με επαγγελματισμό, συνέπεια και συνεχή ενημέρωση σας από τον «μηχανισμό» είσπραξης ενοικίων σε περίπτωση προβλημάτων μέσω SMS ή Email
2. Ελέγχουμε - επιθεωρούμε το ακίνητο σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε περίπτωση που είναι κενό.
3. Αναλαμβάνουμε να αποκαταστήσουμε τυχόν βλάβες ή ζημιές μετά από την οικονομική σας έγκριση ή ακόμα και την επιλογή τεχνικών σας.
4. Ελέγχουμε μηνιαίως όλους τους πάγιους λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κοινόχρηστα κλπ.) και σας ενημερώνουμε ηλεκτρονικά για την πληρωμή τους.
5. Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση του ακινήτου μέσω οικοδομικών εργασιών ή εργασιών αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης - διακόσμησης με εγγυημένα αποτελέσματα άμεσης μίσθωσης.
6. Συστήνουμε φάκελο οικονομικού προελέγχου του ενδεχόμενου ενοικιαστή τον οποίο εγκρίνετε εσείς, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

Βεβαίωση αποδοχών (μισθωτοί)
Άδεια παραμονής
Συστατική επιστολή από προηγούμενο ιδιοκτήτη μίσθωσης
Φορολογική δήλωση δύο (2) τελευταίων ετών
Ασφαλιστική - φορολογική ενημερότητα (για ελεύθερους επαγγελματίες)
Στοιχεία αντικλήτου
Αποδεικτικό διεύθυνσης
Ταυτότητα φωτοτυπία

8. Ένδικη αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ νομικού τμήματος της εταιρείας μας

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ε=100τ.μ.) (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Είσπραξη ενοικίων Η αμοιβή ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 12% επί της αξίας του ενοικίου με ελάχιστο ποσό ανά ακίνητο τα 40,00€ Δεν προβλέπεται
Επιθεώρηση κενού χώρου Δωρεάν Εντός Αττικής 45,00€
Αποκατάσταση βλαβών ζημιών Μηδενικό εργολαβικό όφελος επί των προσφορών των τεχνικών 25% εργολαβικό όφελος επί των προσφορών των τεχνικών για εργασίες <500,00€
Μηνιαίος έλεγχος λογαριασμών Δωρεάν 20,00€ ανά μηνιαία αναφορά
Ανακαίνιση - διακόσμηση Μηδενικό εργολαβικό όφελος επί των προσφορών των τεχνικών 25% εργολαβικό όφελος επί των προσφορών των τεχνικών για εργολαβίες <5.000,00€
Φάκελος αναγνώρισης και οικονομικού ελέγχου 35,00€ 60,00€
Ένδικα μέσα 10% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου νομικής υποστήριξης Βλέπε τιμολόγιο νομικής υποστήριξης
Φύλαξη Κλειδιών Δωρεάν Δωρεάν
Διεκπεραίωση Μισθωτηρίου 35,00€ 70,00€
Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις 30,00€ 60,00€
Αμοιβή διαχείρισης της διαδικασίας ανεύρεσης μισθωτή μέσω τοπικού μεσιτικού γραφείου, ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με με την αξία ενός ενοικίου  Δεν προβλέπεται
Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας    
για ακίνητα    0 - 100 τ.μ. 180,00€ 180,00€
για ακίνητα 100 - 250 τ.μ. 300,00€ 300,00€
για ακίνητα       > 250 τ.μ. 450,00€ 450,00€

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και δύναται να μεταβληθούν σε περιοχές εκτός Αττικής