Θα σας βοηθήσουμε να ορίσετε τις σωστές προτεραιότητες και να εστιάσετε στα βήματα που θα δημιουργήσουν μια αποτελεσματική απόδοση επένδυσης με το ακίνητο σας. Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, σας βοηθούμε να αυξήσετε τα οικονομικά σας αποτελέσματα.

  • Εύρεση του κατάλληλου ακινήτου ανάλογα με τον προυπολογισμό επένδυσης
  • Μελέτη αναβάθμισης του ακινήτου
  • Επιχειρηματικό πλάνο με στρατηγική ανάπτυξης
  • Πωλήσεις και μάρκετινγκ
  • Διαχείριση λειτουργίας
  • Διαχείριση εσόδων σε συνάρτηση τραπεζικής χρηματοδότησης

 

Μελέτη αναβάθμισης του ακινήτου

Μελέτη αναβάθμισης του ακινήτου

Εύρεση του κατάλληλου ακινήτου

Εύρεση του κατάλληλου ακινήτου

Επιχειρηματικό πλάνο

Επιχειρηματικό πλάνο

Πωλήσεις και marketing

Πωλήσεις και marketing