Έργο: Διαχείριση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Διαμερίσματος

Θέση: Γ' Σεπτεμβρίου 25, 10432, Αθήνα 

Εργοδότης: Χρυσάνθη Πάππου

Περίοδος:  Σεπτέμβριος 2019